Tomteoversikt og -priser for Steintjønn
Bildet er en illustrasjon av noen av tomtene, og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Ved endelig oppmåling kan tomtas areal fravike med inntil 10 % opp eller ned uten at dette gir endring i tomtepris. Tomtepris inkluderer hyttetomt med veg, vann, avløp og strøm fram til kum eller fordelingsskap nær tomtegrense. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Revidert 10.01.21

Forbehold om prisendringer/skrivefeil.

Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend

Thor-Arne Bjørkgarden. Tlf. 911 99 824, e-post post@steintjonn.no

*Tomt 78 Drømmehytta, Arild Johan Borge Tlf. 908 94 323, Lars Johan Teien Tlf. 905 27 877, drommehytta.com 

*Tomt 9, 19 og 34 Lende, Vegard Eriksen Tlf. 957 08 789, lendehytter.no

*Tomt 13 Blånehytter, Morten Nordli Tlf. 456 31 689, blåne.no 

*Tomt 14B Henrik Hvidsten Tlf. 984 69 256

Tomt nr.Størrelse m2Pris NOKReguleringsplan
9
1043LENDE*Steintjønn
10
1 0981 480 000Steintjønn
11
8691 415 000Steintjønn
12
829 SOLGTSteintjønn
14A1 013SOLGT
Steintjønn
13
1 009
BLÅNEHYTTER*
Steintjønn
14B1 093
GRUNNEIER*Skjerbrekka
15B1 060SOLGTSkjerbrekka
19 971LENDE*Skjerbrekka
201 194SOLGTSkjerbrekka
261 157SOLGTSkjerbrekka
34 999LENDE*Skjerbrekka
351 102SOLGTSkjerbrekka
361 239SOLGTSkjerbrekka
371 108SOLGTSkjerbrekka
381 069SOLGTSkjerbrekka
391 205SOLGTSkjerbrekka
401 322SOLGTSkjerbrekka
411 043SOLGTSkjerbrekka
421 069SOLGTSkjerbrekka

43

943SOLGTSkjerbrekka
471 2041 465 000Skjerbrekka
481045 SOLGT Skjerbrekka
511130 SOLGT Skjerbrekka
521 4561 350 000Skjerbrekka
531 2711 390 000Skjerbrekka
549971 210 000Skjerbrekka
551 040SOLGTSkjerbrekka
561 237SOLGTSkjerbrekka
571 274SOLGTSkjerbrekka
581 184SOLGTSkjerbrekka
591003SOLGTSkjerbrekka
601237SOLGTSkjerbrekka
751 160SOLGTSkjerbrekka
7610761 375 000Skjerbrekka
771 0561 420 000Skjerbrekka
781 068DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
811 2141 470 000Skjerbrekka
82 8911 320 000Skjerbrekka
831 037SOLGTSteintjønn
1001 0641 425 000Skjerbrekka
10110291 415 000Skjerbrekka
1021 764SOLGTSkjerbrekka
1031 068SOLGTSkjerbrekka
1041 213SOLGTSkjerbrekka
105 9801 350 000Steintjønn
1061 0081 450 000Steintjønn
107   954SOLGTSteintjønn
1081 2091 470 000Steintjønn