Tomteoversikt og -priser for Steintjønn
Bildet er en illustrasjon av tomtene i terrenget og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Tomtepris inkluderer hyttetomt med veg, vann, avløp og strøm fram til kum eller fordelingsskap nær tomtegrense. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Tomt nr. Størrelse m2 Pris NOK Reguleringsplan
9
1 042
1 210 000
Steintjønn
10
1 098 1 225 000 Steintjønn
14A 1 013 SOLGT
Steintjønn
15A
1 092
SOLGT
Steintjønn
14B 1 146
1 080 000 Skjerbrekka
15B 1 060 SOLGT Skjerbrekka
19 1 011 1 125 000 Skjerbrekka
20 1 194 1 170 000 Skjerbrekka
26 1 157 SOLGT Skjerbrekka
34 1 000 1 040 000 Skjerbrekka
35 1 102 SOLGT Skjerbrekka
36 1 239 SOLGT Skjerbrekka
37 1 126 1 030 000 Skjerbrekka
38 1 205 1 170 000 Skjerbrekka
39 1 205 1 230 000 Skjerbrekka
40 1 322 1 240 000 Skjerbrekka
41 1 043 SOLGT Skjerbrekka
42 1 063 1 175 000 Skjerbrekka
43 1 070 900 000 Skjerbrekka
52 1 305 1 075 000 Skjerbrekka
53 1 168 1 120 000 Skjerbrekka
54 1 079 1 020 000 Skjerbrekka
55 1 040 SOLGT Skjerbrekka
56 1 237 SOLGT Skjerbrekka
57 1 274 DRØMMEHYTTA* Skjerbrekka
58 1 184 DRØMMEHYTTA* Skjerbrekka
75 1 160 SOLGT Skjerbrekka
76 955 1 110 000 Skjerbrekka
77 1 025  1 165 000 Skjerbrekka
81 1 217 1 215 000 Skjerbrekka
82 945 1 105 000 Skjerbrekka
83 1 037 1 170 000 Steintjønn
100 1 042 1 170 000 Skjerbrekka
101 962 1 150 000 Skjerbrekka
102 1 750 1 385 000 Skjerbrekka
103 1 068 SOLGT Skjerbrekka
104 1 213 SOLGT Skjerbrekka
105 1 025 1 125 000 Steintjønn
106 1 086 1 220 000 Steintjønn
107    954 SOLGT Steintjønn
108 1 076 1 180 00 Steintjønn

Revidert 23.03.2018. Forbehold om prisendringer.

Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend

Vegard Eriksen. Tlf. 957 08 789, e-post vegard.eriksen@naturforvalter.no

Henrik Hvidsten. Tlf. 984 69 256, e-post h.hvidsten@live.no

Thor-Arne Bjørkgarden. Tlf. 911 99 824, e-post tabjork@gmail.com

*Tomt 57-58 Drømmehytta, Arild Johan Borge Tlf. 908 94 323, Lars Johan Teien Tlf. 905 27 877, www.drommehytta.com