Kontaktinformasjon


Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend

Thor-Arne Bjørkgarden. Tlf. 911 99 824, e-post post@steintjonn.no

Lende: Jonny Holm Tlf. 928 70 666, lendehytter.no

Numehytta: Geir Kongsjorden Tlf. 476 77 789 numehytta.no

Saltdalshytta: Anders Bjerregaard Tlf: 97 76 33 75  saltdalshytta.no