Tomteoversikt med priser

Tomteoversikt(det kommer snart ny oversikt her) og -priser for Steintjønn
Bildet er et utsnitt av reguleringskartet. De tomtene som er byggeklare finner du i prislista. Ved endelig oppmåling kan tomtas areal fravike med inntil 10 % opp eller ned uten at dette gir endring i tomtepris. Tomtepris inkluderer hyttetomt med veg, vann, avløp og strøm fram til kum eller fordelingsskap nær tomtegrense. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Forbehold om prisendringer/skrivefeil.

Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend

Thor-Arne Bjørkgarden Tlf. 911 99 824, e-post post@steintjonn.no

*Numehytta, Numehytta.no

*Saltdalshytta, Anders Bjerregaard Tlf. 977 63 375, saltdalshytta.no

Tomt nr. Størrelse m2 Pris NOK Reguleringsplan
9A
1043   Steintjønn
10A
1 098 SALTDALSHYTTA* Steintjønn
11A
869 1 515 000 Steintjønn
12A
829  SOLGT Steintjønn
14A 1 013 SOLGT
Steintjønn
13A
1 009
SOLGT Steintjønn
13 1204 SOLGT Skjerbrekka
14 1 093
  Skjerbrekka
15 1 060 SOLGT Skjerbrekka
19  971   Skjerbrekka
20 1 194 SOLGT Skjerbrekka
26 1 157 SOLGT Skjerbrekka
34  999 SOLGT Skjerbrekka
35 1 102 SOLGT Skjerbrekka
36 1 239 SOLGT Skjerbrekka
37 1 108 SOLGT Skjerbrekka
38 1 069 SOLGT Skjerbrekka
39 1 205 SOLGT Skjerbrekka
40 1 322 SOLGT Skjerbrekka
41 1 043 SOLGT Skjerbrekka
42 1 069 SOLGT Skjerbrekka
43 943 SOLGT Skjerbrekka
44 1110   Skjerbrekka
45 1550   Skjerbrekka
47 1 204 SOLGT Skjerbrekka
48 1045 SOLGT Skjerbrekka
49 1132   Skjerbrekka
50 1216   Skjerbrekka
51 1130 SOLGT Skjerbrekka
52 1 456   Skjerbrekka
53 1 271   Skjerbrekka
54 997   Skjerbrekka
55 1 040 SOLGT Skjerbrekka
56 1 237 SOLGT Skjerbrekka
57 1 274 SOLGT Skjerbrekka
58 1 184 SOLGT Skjerbrekka
59 1003 SOLGT Skjerbrekka
60 1237 SOLGT Skjerbrekka
61 1304 SOLGT Skjerbrekka
75 1 160 SOLGT Skjerbrekka
76 1076 1 375 000 Skjerbrekka
77 1 056 NUMEHYTTA* Skjerbrekka
78 1 068 SOLGT Skjerbrekka
80 1099 1 850 000 Skjerbrekka
81 1 214 1 470 000 Skjerbrekka
82  891 1 320 000 Skjerbrekka
83 1 037 SOLGT Steintjønn
100 1 064 Numehytta* Skjerbrekka
101 1029 1 415 000 Skjerbrekka
102 1 764 SOLGT Skjerbrekka
103 1 068 SOLGT Skjerbrekka
104 1 213 SOLGT Skjerbrekka
105  980 1 350 000 Steintjønn
106 1 008 1 450 000 Steintjønn
107    954 SOLGT Steintjønn
108 1 209 SOLGT Steintjønn
122 1176 SOLGT Skjerbrekka