Tomteoversikt og -priser for Steintjønn
Bildet er en illustrasjon av tomtene i terrenget og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Ved endelig oppmåling kan tomtas areal fravike med inntil 10 % opp eller ned uten at dette gir endring i tomtepris. Tomtepris inkluderer hyttetomt med veg, vann, avløp og strøm fram til kum eller fordelingsskap nær tomtegrense. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Revidert 04.09.2020.

Forbehold om prisendringer/skrivefeil.

 

Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend

Vegard Eriksen. Tlf. 957 08 789, e-post vegard@lendehytter.no

Henrik Hvidsten. Tlf. 984 69 256, e-post h.hvidsten@live.no

Thor-Arne Bjørkgarden. Tlf. 911 99 824, e-post tabjork@gmail.com

*Tomt 59-60-78 Drømmehytta, Arild Johan Borge Tlf. 908 94 323, Lars Johan Teien Tlf. 905 27 877, www.drommehytta.com 

*Tomt 83 Naturhytta, Kjetil Heitmann, Tlf.  909 19 860 www.naturhytta.com

Tomt nr. Størrelse m2 Pris NOK Reguleringsplan
9
1043 1 330 000 Steintjønn
10
1 098 1 345 000 Steintjønn
14A 1 013 SOLGT
Steintjønn
15A
1 092
SOLGT
Steintjønn
14B 1 093
1 170 000 Skjerbrekka
15B 1 060 SOLGT Skjerbrekka
19  971 1 225 000 Skjerbrekka
20 1 194 SOLGT Skjerbrekka
26 1 157 SOLGT Skjerbrekka
34  999 1 145 000 Skjerbrekka
35 1 102 SOLGT Skjerbrekka
36 1 239 SOLGT Skjerbrekka
37 1 108 1 130 000 Skjerbrekka
38 1 069 1 250 000 Skjerbrekka
39 1 205 SOLGT Skjerbrekka
40 1 322 SOLGT Skjerbrekka
41 1 043 SOLGT Skjerbrekka
42 1 069 SOLGT Skjerbrekka

43

943  950 000 Skjerbrekka
52 1 456 1 225 000 Skjerbrekka
53 1 271 1 265 000 Skjerbrekka
54 997 1 100 000 Skjerbrekka
55 1 040 SOLGT Skjerbrekka
56 1 237 SOLGT Skjerbrekka
57 1 274 DRØMMEHYTTA* Skjerbrekka
58 1 184 SOLGT Skjerbrekka
75 1 160 SOLGT Skjerbrekka
76 1076 1 250 000 Skjerbrekka
77 1 056 1 290 000 Skjerbrekka
81 1 214 1 335 000 Skjerbrekka
82  891 1 200 000 Skjerbrekka
83 1 037 NATURHYTTA* Steintjønn
100 1 064 1 295 000 Skjerbrekka
101 1029 1 285 000 Skjerbrekka
102 1 764 SOLGT Skjerbrekka
103 1 068 SOLGT Skjerbrekka
104 1 213 SOLGT Skjerbrekka
105  980 1 225 000 Steintjønn
106 1 008 1 320 000 Steintjønn
107    954 SOLGT Steintjønn
108 1 209 1 335 000 Steintjønn