Tomteoversikt og -priser for Steintjønn
Bildet er et utsnitt av reguleringskartet. Det er noen av de ledige tomtene som er byggeklare. Ved endelig oppmåling kan tomtas areal fravike med inntil 10 % opp eller ned uten at dette gir endring i tomtepris. Tomtepris inkluderer hyttetomt med veg, vann, avløp og strøm fram til kum eller fordelingsskap nær tomtegrense. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Forbehold om prisendringer/skrivefeil.

Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend

Thor-Arne Bjørkgarden. Tlf. 911 99 824, e-post post@steintjonn.no

*Drømmehytta, Arild Johan Borge Tlf. 908 94 323, Lars Johan Teien Tlf. 905 27 877, drommehytta.com 

*Tomt 9 og 19 Lende, Vegard Eriksen Tlf. 957 08 789, lendehytter.no

Tomt nr.Størrelse m2Pris NOKReguleringsplan
9
1043LENDE*Steintjønn
10A
1 0981 580 000Steintjønn
11A
8691 515 000Steintjønn
12A
829 SOLGTSteintjønn
14A1 013SOLGT
Steintjønn
13A
1 009
SOLGT
Steintjønn
131204 SOLGT Skjerbrekka
141 093
1 420 000Skjerbrekka
15B1 060SOLGTSkjerbrekka
19 971LENDE*Skjerbrekka
201 194SOLGTSkjerbrekka
261 157SOLGTSkjerbrekka
34 999SOLGTSkjerbrekka
351 102SOLGTSkjerbrekka
361 239SOLGTSkjerbrekka
371 108SOLGTSkjerbrekka
381 069SOLGTSkjerbrekka
391 205SOLGTSkjerbrekka
401 322SOLGTSkjerbrekka
411 043SOLGTSkjerbrekka
421 069SOLGTSkjerbrekka
43943SOLGTSkjerbrekka
4411101 800 000Skjerbrekka
4515501 900 000Skjerbrekka
471 204 SOLGTSkjerbrekka
481045 SOLGT Skjerbrekka
491132DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
501216DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
511130 SOLGT Skjerbrekka
521 456DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
531 271DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
54997DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
551 040SOLGTSkjerbrekka
561 237SOLGTSkjerbrekka
571 274SOLGTSkjerbrekka
581 184SOLGTSkjerbrekka
591003SOLGTSkjerbrekka
601237SOLGTSkjerbrekka
611304 SOLGT Skjerbrekka
751 160SOLGTSkjerbrekka
7610761 375 000Skjerbrekka
771 0561 420 000Skjerbrekka
781 068DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
8010991 850 000Skjerbrekka
811 2141 470 000Skjerbrekka
82 8911 320 000Skjerbrekka
831 037SOLGTSteintjønn
1001 0641 425 000Skjerbrekka
10110291 415 000Skjerbrekka
1021 764SOLGTSkjerbrekka
1031 068SOLGTSkjerbrekka
1041 213SOLGTSkjerbrekka
105 9801 350 000Steintjønn
1061 0081 450 000Steintjønn
107   954SOLGTSteintjønn
1081 2091 570 000Steintjønn
1221176DRØMMEHYTTA*Skjerbrekka
Revidert 09.09.21